El Consorci

Pressupost i comptes anuals

Informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària del Consorci d'Educació de Barcelona.

Pressupost exercici 2017

Pressupost prorrogat exercici 2016

Pressupost exercici 2015

Execució del pressupost

Execució pressupost 2015, PDF

Liquidació del pressupost

Liquidació pressupost 2014, PDF

Comptes anuals

Auditoria i comptes anuals de 2015, PDF

Comptes anuals 2014, PDF

Data d’actualització 21/07/2017
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail